OM RECOVERY INSTITUTE

Recovery Institute er stiftet af en gruppe med en dyb dedikation til at gøre fremtidens rehabilitering mere helhedsfokuseret, menneskelig og bæredygtig – ikke mindst på bundlinjen. Den menneskelige som den økonomiske.

Absolutte seniorkræfter på den faglige front kombineret med markedskendskab og en dyb interesse for, hvad der skal til for at få flere forløb til at lykkes, har dannet grundlaget for en ny metode for tværfaglig involvering.

Den har vist sig utrolig effektiv både for personerne, der er i forløb hos os og i forhold til monofagligt og tværfagligt samarbejde.

Det er en banebrydende metode til at facilitere et effektivt fagligt teamsamarbejde, hvorfor vi kan høste en synergi, som alle involverede parter profiterer af.

Metoden er en bio-psyko-social forståelsesmodel, der inddrager både det medicinske og det humanistiske paradigme. Hvert paradigme har sin egen forståelsesramme og metoder. I Recovery Institute er vores passion at bygge bro på tværs af paradigmer og forståelsesrammer.

Vi ved, at ingen sundhedsfaglig gruppe har kapacitet til at danne sig det fulde overblik, men vores rammer giver mulighed for effektmålsanalyse, debat og erfaringsudveksling. På den måde sikrer vi en helhedsorienteret tilgang med klienten i centrum.